แคตตาล็อก สินค้า บริษัท ไทยโยต้า แมชีนเนอร์รี่ จำกัด

ตัวปรับแรงดัน

หัวเชื่อม-หัวตัด-หัวเผาแก๊ส,เกจ์ปรับแรงดัน

สายลม - สายแก๊ส

A-01 ล้อเก็บสายไฟ

A-02 ล้อเก็บสายไฟมินิ

A-04 ล้อเก็บสายไฟ

D-03 เครื่องเชื่อมARC165,200

D-19 เครื่องเชื่อมมินิ150

E-02 คีมจับสายเชื่อม

E-03 คีมจับสายดิน

E-05 ข้อต่อสายเชื่อมไฟฟ้า

E-06 ข้อต่อสายเชื่อมไฟฟ้า

F-28 ลวดเชื่อมAtlantic

G-01 เครื่องตัดตามราง

G-06 นมหนูหัวเชื่อม

G-07 ชุดหัวเผา

 

G-07-1 เกจ์อาร์ก้อนAm-Weld

G10-ตัวปรับแรงดัน

G16 วาล์วกันย้อน

H-03 หน้ากากปรับแสง

 

H-04 หน้ากากปรับแสงWF4

H-07 กระจก หน้ากากนิรภัย

H-09 แว่นตานิรภัย

H-10 ถุงมือช่างเชื่อม

 

 

I-13 หินเจียระไนแกน

I-14 หินเจียระไนแกน

I-15 หินเจียระไนแกน

I-16 หินเจียระไนแกน

 

I-17 หินเจียระไนแกน

I-18 หินเจียระไนแกน

I-19 หินเจียระไนแกน

I-20 หินเจียระไนแกน

 

I-21 หินเจียระไนแกน

I-22 หินเจียรระไนแกน

J-07 บ๊อกชุดEmark

J-10 ชุดประแจแหวนข้างปากตาย

 

K-01 เกจ์เดี่ยวเกลียวล่าง

K-05 สายลมPU สายลมสปริง

 

K-06 ข้อต่อสวมเร็ว

L-03-1 กระบอกอัดจารบี กาหยอดน้ำมัน

 

 

M-02 โครงเลื่อย หัวค้อน