เครื่องยิงตะปูขาเดี่ยว AF30MO-D

เครื่องยิงตะปูขาเดี่ยว AF30MO-D

 เครื่องยิงตะปูขาเดี่ยว AF30MO-D

- ใช้กับตะปู F10 – F30

- ความยาวลูกตะปูสูงสุด 30 มม.

- เหมาะกับยิงไม้ทั่วไป, <